Bendt Nielsen's Tegnestue

Tegnestue

Tegnestue

Bendt Nielsens Tegnestue udarbejder primært projekter, tegninger og helhedsplaner til kommuner, virksomheder, institutioner, foreninger og netværk, men der arbejdes også meget gerne med private.
Naturen og kulturhistorien er som regel i fokus i tegnestuens projekter, hvor der fokuserer på idé-udvikling og inddragelse af det omkringliggende landskab i løsningen af opgaverne. Landsskabsopgaver bliver oftest udbudt med et krav om deltagelse fra en bred, tværfaglig projektgruppe, og her har jeg lang erfaring med både at sammensætte og arbejde med fagpersoner og borgere med forskellig baggrund og kompetencer. Arbejdet sker altid i tæt dialog med mine kunders behov og ønsker.
Tegnestuen har en række faste samarbejdspartnere bestående af andre arkitekter, gartnere, grafikere, trykkerier m.m. I løsning af opgaverne kan der trækkes på disse fagpersoner.